Akşahin Hukuk Bürosu
18 Ekim 2017

Avukat Özlem Akşahin

Avukat : Özlem AKŞAHİN

Telefon : 0 212 240 10 26

Boşanma Davaları, Miras Davaları, Borç ve Alacak Davaları, İcra Davaları, Nafaka ve Tazminat Davaları Gibi Tüm Hukuki Sorunlarınızda Ulaşabilirsiniz.

Cep Telefonu : 0530 234 64 23

Mail Adresi : av.ozlemaksahin@gmail.com

Adres: Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. Konak Apt. No: 52 Kat:2 D:2 Nişantaşı Şişli/ İstanbul

Websitesi: www.ozlemaksahin.av.tr

Faaliyet Alanları

CEZA HUKUKU

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Sulh ceza hakimliğinde yapılan sorgu işlemleri sırasında hazır bulunulması
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Yerel mahkemede veya Yargıtay’da bulunan ceza davalarına ilişkin sanık müdafiliği, Müşteki veya müdahil vekilliği
 • Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü
 • Denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin hukuki yardım ve danışmanlık

AİLE HUKUKU

 • Evlilikte mal rejimi sözleşmeleri (evlilik sözleşmeleri)
 • Evlenmeye izin
 • Evlat edinme
 • Nesebin Tashihi ve babalık davası
 • Boşanma protokolü
 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları
 • Velayet
 • Boşanma ve boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin nafaka ve tazminat davaları
 • Tanıma ve tenfiz davaları

MEDENİ HUKUK VE MİRAS HUKUKU

 • Tereke davaları
 • Ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri
 • Yaş, isim, cinsiyet değiştirilmesi
 • Nüfus davaları
 • Veraset ve intikal davaları
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Vasi tayini
 • Mirasın taksimi

İŞ HUKUKU (İŞÇİ VE İŞVEREN VEKİLİ VASFI İLE)

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması (Tam zamanlı, part-time ve çağrı üzerine çalışma)
 • İş Sözleşmelerinin fesih prosedürü
 • İşyeri Yönetmeliklerinin Hazırlanması
 • İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • SGK düzenlemeleri
 • İşe iade ve maddi – manevi tazminat davaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili;
 • İş Hukuku’ ndan kaynaklı sair tüm davalar

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
 • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
 • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
 • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi

BORÇLAR HUKUKU

 • Borçlar Kanunu çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti
 • Borç ilişkilerinden doğan her türlü ihtilaflarda hukuki danışmanlık
 • Taslak Sözleşme Metinlerinin İncelenmesi
 • Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Tüm Sözleşme Türlerinden Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları
 • İnançlı işlemler
 • Devir ve temlik işlemleri
 • Borçlar Hukuku Kaynaklı Tüm Diğer Dava ve Uyuşmazlıklar

EŞYA HUKUKU

 • Taşınır veya taşınmazlara ilişkin her türlü ihtilaflarda hukuki danışmanlık
 • Tapu Siciline ilişkin davalar
 • Zilyetliğin korunması davaları
 • Eşya Hukuku Kaynaklı Tüm Diğer Dava ve Uyuşmazlıklar

İCRA & İFLAS HUKUKU

 • İcra ve iflas takipleri ile haciz ve iflas işlemlerinin başlatılması ve takibi
 • Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması
 • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma
 • Menfi tespit, istirdat, istihkak, itirazın iptali v.b. gibi icra davaları ile iflas davaları
 • Haczin kaldırılması işlemleri

İDARE HUKUKU

 • Tam yargı(tazminat) davaları
 • İptal davaları
 • İdari başvurular
 • Devlet memurları aleyhine verilmiş idari kararların iptali davaları
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Faaliyet alanları örnek niteliğinde olup yukarıda yazan konular dışındaki hukuki meselelerinizle ilgili görüşmek için de iletişim numaralarını kullanabilirsiniz.

Avukat Özlem AKŞAHİN , 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak, 1999 yılında avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. Ağırlıklı olarak Ticaret hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku, kira ve gayrimenkul hukuku, miras hukuku, boşanma hukuku, anlaşmalı boşanma, tanıma ve tenfiz, tazminat ve nafaka, icra ve iflas hukuku, alanlarında Türk ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Arayın