Avukat Zekeriya KARATAŞ
18 Ekim 2017
Avukat Özlem Akşahin
18 Ekim 2017

Akşahin Hukuk Bürosu

Akşahin Hukuk Bürosu ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Telefon : 0 212 240 10 26

Cep Telefonu : 0 505 815 63 54

 

Faks: –

Adres: Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. Konak Apt. No: 52 Kat:2 D:2 Nişantaşı Şişli/ İstanbul

 

Her Türlü Hukuki Sorununuzda Bize Ulaşabilirsiniz.

Evlilikte mal rejimi sözleşmeleri (evlilik sözleşmeleri), Evlenmeye izin, Evlat edinme, Nesebin Tashihi ve babalık davası, Boşanma protokolü, Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, Velayet, Boşanma ve boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin nafaka ve tazminat davaları, Tanıma ve tenfiz davaları

Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması, Sulh ceza hakimliğinde yapılan sorgu işlemleri sırasında hazır bulunulması, Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi, Yerel mahkemede veya Yargıtay’da bulunan ceza davalarına ilişkin sanık müdafiliği, Müşteki veya müdahil vekilliği, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü, Denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin hukuki yardım ve danışmanlık

Tereke davaları, Ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri, Yaş, isim, cinsiyet değiştirilmesi, Nüfus davaları, Veraset ve intikal davaları, Ortaklığın giderilmesi, Vasiyetname hazırlanması, Vasi tayini, Mirasın taksimi

İş sözleşmelerinin hazırlanması (Tam zamanlı, part-time ve çağrı üzerine çalışma), İş Sözleşmelerinin fesih prosedürü, İşyeri Yönetmeliklerinin Hazırlanması, İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmetlerinin sunulması, SGK düzenlemeleri, İşe iade ve maddi – manevi tazminat davaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili; İş Hukuku’ ndan kaynaklı sair tüm davalar

Borçlar Kanunu çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti, Borç ilişkilerinden doğan her türlü ihtilaflarda hukuki danışmanlık, Taslak Sözleşme Metinlerinin İncelenmesi, Sözleşmelerin Hazırlanması, Tüm Sözleşme Türlerinden Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü, Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları, İnançlı işlemler, Devir ve temlik işlemleri, Borçlar Hukuku Kaynaklı Tüm Diğer Dava ve Uyuşmazlıklar

Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri, Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme, Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları, Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması, Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi, Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi

İcra ve iflas takipleri ile haciz ve iflas işlemlerinin başlatılması ve takibi, Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması, Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma, Menfi tespit, istirdat, istihkak, itirazın iptali v.b. gibi icra davaları ile iflas davaları, Haczin kaldırılması işlemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Arayın